Điều cần chú ý đến phong thủy lai lộ khi chuyển nhà

Điều cần chú ý đến phong thủy lai lộ khi chuyển nhà. Giả sử nhà vốn ở phương chính đông, nay chuyển sang phương chính tây, tức là từ dương chuyển sang âm, hướng chính đông là lai lộ. Chính tây là hướng của nhà mới. Chính đông là phương Chấn, nằm ở nửa phía bắc trong đồ hình âm dương : Thìn nam Tuất bắc, tức thuộc phương đương, nên vạch một hào dương (—). Chính Tây là phương Đoài, nằm -ở phía, nam đồ hình âm dương Thìn nam Tuất bắc, là phương âm, nên vạch một hào âm (—=) ö phía trên hào dương, tạo thành (=>), đó chính là “Đi, đến tạo hai hào”. Tức hào thứ nhất thể hiện tính chất âm dương của phương vị nhà cũ. Hào thứ hai thể hiện tính chất âm dương của phương vị nhà mới.

Điều cần chú ý đến phong thủy lai lộ khi chuyển nhà

Nếu nhà mới là :trạch Đoài, thì tiếp tục vạch ra ba hào của quẻ Đoài (=). Chồng tiếp lên hai hào trước đó, tạo thành (S), hư vậy là “Nhà mới ba hào tiếp”. Lại tiếp tục xem hướng cổng, hướng cửa bếp của nhà mới xem thuộc quê nào (cổng lớncửa bếp đều được gọi là “khí khẩu”: cửa kh. Nếu quay về hướng nam và hướng tây, tỨc phía nam vạch phân giới âm dương, thuộc phương âm, thì tiếp tục vạch một hào ảm xuống dưới nầm hào đã vạch làm hào đầu, sắp thành (). tức “ứ khấu trở hảo đầu”.

Quẻ trong phong thủy lai lộ khi chuyển nhà

Như vậy, ta có quê đưới (hạ quái) là quê Khám, với ba hào gốc. Que Đoài tức trạch mệnh của nhà mới là quê trên (thượng quá), với ba hào ngọn. Sáu hào trên dưới kết hợp thành quê Trạch Thuỷ Khôn. Lại lấy mệnh quái làm quẻ mình (thân quá, kết hợp với quê gốc và quê ngọn thành ba quẻ. Đoài thuộc Kim, Kham thuộc Thuy, tuy im Thuy tương sinh, nhưng ngặt vì Đoài thuộc Tây tứ. Khám thuộc Đông tứ, lại là Hoạ Hại Lộc Tên Thổ tình của Đoài. Chủ về tổn hại đến phụ nữ, người nhỏ tuổi, là đại hung. Nếu người Tây tứ mệnh chuyên sang ở nhà đó, lập tức gặp hung hại, lụn bại. Nếu người Đông tứ mệnh chuyển đến ở nhà đó, thì tai hoạ có giảm bót, cũng là vì đạo lý đó.

Biết về lai lộ mang đến may mắn tránh dữ

Nếu muốn gặp đữ hóa lành, cần phải nhanh chóng đổi hướng cổng, hướng bếp để chuyển sang phía bắc của đồ hình Thìn nam Tuất bắc phân chéo, Như vậy. hào đầu khí khẩu sẽ trở thành hào đương, quẻ dưới sẽ trở thành quê Đoài, tức phương Phục Vị của Đoài. Nếu người mệnh Cần. mệnh Cấn ở nhà đó sẽ tốt. Vì đối chiếu niên mệnh với quẻ gốc, quê ngọn. Thì sẽ gặp sao Sinh Khí, Diên Niên. Hoặc có thể xây thêm tầng thứ ba, đề đôi hào thứ sáu, tạo thành quẻ Cân, hợp với cát tình Sinh Khí của Đoài. Sẽ nhận được phúc lộc. Những trường hợp kbác cũng loại suy từ đó.

Khi làm bếp cho nhà mới, cũng cần áp dụng bài ca quyết này. Nếu cần đổi vị trí bếp, thì lấy phương vị của nhà ở làm ba hào. Quê ngọn có thể không bàn đến, quan trọng nhất là đối chiếu niên mệnh với lai lộ âm dương để định cát hung. Nói tôm lại, quẻ sắp theo lai lộ là qué gốc. Quẻ bản mệnh là quề mình (thân quái), cung quẻ của nhà mới là quê ngọn: Trong đó, quan trọng nhất là quẻ gôc và quẻ mình.

Ví dụ. nhà mệnh Khám, đời bếp từ hướng tây sang hướng đông, cửa bếp quay vỀ hướng Tốn. Như vậy, que của nhà là Khảm, quẻ của bếp là Tốn. Được hướng Sinh Khí, người Đông tứ mệnh ở nhà đó sẽ cát lợi.

Giải thích phong thủy lai lộ khi chuyển nhà:

Đài ca quyết về cách sắp quẻ Nguyên Không trên đây. Được dùng để phán đoán cát hung van cứ vào lai lộ. Phương pháp sắp quê dã được trình bày chỉ viết tại phẩn nguyên văn. Sau khi vào quẻ xen, đỗ: chiếu niên mệnh cùng với quẻ gốc, quê naọn. Nếu xuất hiện xung khắc, sát hợp _ tạ nụng Trang trường hợp: A6, số thề sử dụng các phương pháp đối hướng bắp. Hướng của, rút, hão vựng chụ rong phần nguyễn văn đã câ cập. Dễ biến dữ thành lành. Phong thủy lai lộ khi chuyển nhà cần chú ý cả lai lộ bếp ở phần sau:

Xem thêm: Xem phong thủy tốt
Khu dân cư có nhiều hướng bếp cho người tây tứ mệnh: Cho thuê căn hộ vinhomes golden river
Người đông tú mệnh: Cho thuê biệt thự Vinhomes Riverside

 

So sánh

0849961666